העלאת נשמות                                                                                                                                               פרק ו

פרק ו

העלאת נשמות

הגמרא במסכת גיטין מספרת:

כאשר רצה אונקלוס בר קלונימוס, בן אחותו של טיטוס מלך רומא, להתגייר, הלך אונקלוס להתייעץ עם דודו אם כדאי להתגייר ולהיות יהודי. אבל דודו טיטוס כבר מת. הלך אונקלוס והעלה את נשמתו באוב ושאל אותו מספר שאלות:

מי חשוב בעולם האמת?

ענה טיטוס: ישראל!

שאל אונקלוס: האם כדאי להתגייר ולהיות אחד מהם?

ענה טיטוס: לא כדאי! יש להם הרבה מצוות שקשה לקיימן. יש לי עצה בשבילך. לך והילחם בהם, כמו שעשיתי אני ותהיה איש חשוב. שכל מי שנלחם בישראל נהיה איש חשוב.

המשיך ושאל אונקלוס: במה דנים אותך בעולם העליון?

ענה טיטוס: במה שעשיתי לעצמי בעולם הזה, כך עושים לי בעולם הבא. שהרי אני אמרתי שישרפו את גופתי ויפזרו את האפר על כל שבעת הימים שבעולם, כדי שלא
ימצא אותי אלוקים ולא יוכל להעניש אותי. ובכן, הוא מצא אותי על -אף שהייתי שרוף ומפוזר. כל יום אוספים את האפר, מחזירים אותי לגוף שלם, שורפים את גופתי ומפזרים את האפר על שבעת הימים.

הבין אונקלוס שעל-אף שטיטוס יודע כיום בעולם האמת את האמת, הוא מציע לו להציק להם, שישראל חשובים בעולם העליון. ואע"פ שטיטוס נענש על ששרף את בית המקדש, הוא מייעץ לו ללכת ולהילחם בישראל. כל זה מפני שאדם נשאר מקולקל בעולם הבא כמו שהיה בעולם הזה. העונש הגדול של טיטוס היה בכך שהוא רואה את האמת מול עיניו, ואילו רצונו הוא נגד האמת.

הלך אונקלוס והעלה את נשמתו של בלעם הרשע. שאל אותו אונקלוס: מי חשוב בעולם האמת?

אמר לו בלעם: ישראל!

האם כדאי להתגייר? שאל אונקלוס.

לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים, ענה בלעם.

במה דינך בעולם האמת? שאל אונקלוס.

אמר לו בלעם: אני נמצא בתוך שכבת זרע רותחת.

שוב ראה אונקלוס שבלעם רוצה ללכת נגד ישראל כמו שהיה בעולם הזה. על-אף שהוא נמצא בעולם האמת ורואה את האמת נכונה, אינו יכול לשנות את דרכו. כמו כן ראה אונקלוס שבלעם נתון בדבר שהוא היה עיקר מעשיו בעולם עם בנות שיטים וכד'.

ראה כך והעלה את נשמתו של פושע ישראל באוב. ושוב שאל אונקלוס אותן שאלות ששאל את טיטוס ובלעם. אך הפעם קיבל תשובות אחרות.


פרק ו                                                                                                                                       העלאת נשמות

מי חשוב בעולם האמת?

ישראל!

האם כדאי להתגייר?

וכאן ענה אותו פושע: כן! כדאי לך לעזור להם. ודע לך כי כל מי שמזיק לישראל כאילו נוגע בבבת עינו של הקב"ה.

במה דינך בעולם האמת?

אמר לו אותו פושע: אני נדון בתוך צואה רותחת!

כאן למד אונקלוס שיהודי שחטא והחטיא כמו אותו פושע, כשמגיע לעולם האמת מכיר בטעותו ומתוך הצואה הרותחת אומר הוא לאונקלוס: כדאי לך להידבק בעם ישראל. הבין אונקלוס שבעולם האמת אין האדם יכול לשנות את עצמו אלא רק לעמוד כמו שהוא מול המציאות. וזהו מה שאמרו חכמים: מלאך המוות כולו מלא עיניים. ללמדך שאינך יכול להסתתר מאחורי כל מיני דברים שאתה מספר לעצמך או לאחרים. זהו עולם האמת.

הלך אונקלוס והתגייר ולמד תורה. ואח"כ תירגם את התורה, ותרגומו הוא התרגום המפורסם המודפס בכל חומש וחומש.

זהו סיפור אחד מתוך אלפים עם העלאת נשמות. אך חז"ל לא השתמשו בכך אע"פ שידעו איך לעשות זאת, כי בכך הם מצערים את הנפטרים. כאשר שאול העלה את שמואל מקברו ע"י הגברת בעלת האוב: אמר שמואל לשאול: "למה זה הרגזתני להעלות אותי מקברי?"

בפרק זה קראנו מעט על דינו של אדם בעולם הבא, אך נושא זה מחייב פרק מיוחד, ואולם לפני -  כן נקרא מעט על ההספד, ובעיקר מה עושה הנפטר בשעת ההספד.

 

הבא>        <אחור